Wat is Ouderenagenda?

Ouderenagenda: de agenda om wereldwijd uw afspraken te beheren..

Inleiding
Ouderenagenda is ontstaan uit een behoefte op Familieweb en is ontwikkeld door ISTG.
Het blijkt dat vooral oudere mensen slecht afspraken kunnen maken en onthouden, dus veel vergeten en zich op latere leeftijden vaak eenzaam voelen en dat niet alleen in een zorginstelling.
Daartoe hadden we op Familieweb een agenda met bezoekenplanner ontwikkeld, doch al vrij snel werd de vraag gesteld of dit alles niet toegankelijk gemaakt kon worden voor iedereen, dus ook mensen, die geen toegang hadden en krijgen tot Familieweb wegens de privacy wetgeving.
De koppeling met Familieweb is er nog steeds, doch geen vereiste meer en deze functies zijn nu op aparte websites ondergebracht. U kunt als FamiliewebAbonnee gratis een eigen agenda voeren op Ouderenagenda. Heeft u als FamiliewebLid bijv. uw ouders onder houderschap, dan kunt u ook voor hun gratis een agenda beheren en deze koppelen aan Bezoekenplanner, waardoor een betere planning van bezoeken aan deze “eenzame mensen” kan plaatsvinden.
In eerste instantie bedoeld om bezoeken aan ouderen in bejaardenhuizen te regelen, bleek deze mogelijkheid ook uitstekend te werken voor iedereen, die tijdelijk met een bezoekregeling te maken kreeg, zoals een tijdelijke opname in een ziekenhuis, waarbij iedereen gebaat is met een vaak verplichte spreiding van het bezoek qua aantal en tijdstip.
Om de gehanteerde agenda ook zichtbaar te maken voor de beheerde Oudere, is als laatste een Ouderenklok-App ontwikkeld met vele mogelijkheden. Verdere uitleg over de Bezoekenplanner en Ouderenklok vindt u op die websites zelf. De Bezoekenplanner is zichtbaar voor elke bezoeker van die website. U dient dus min of meer privacy gevoelige informatie prijs te geven om Bezoekenplanner te kunnen gebruiken, of u gebruikt hem niet; de keuze is geheel aan u. Als u geen adres vermeld, kan men de "eenzame oudere" niet bezoeken en als u geen telefoonnummer van de beheerder vermeld, kan men geen afspraak maken en vast laten leggen. Op Bezoekenplanner hoeft u dus ook niet in te loggen en worden de bezoekmogelijkheden in de komende 7 dagen getoond van een gekozen persoon, waaruit de bezoeker een tijdstip kan kiezen en bij wie hij dan zijn bezoek kan aankondigen en vastleggen.
U kunt nu als “vreemde”, dus niet vermeld op Familieweb, abonnee worden van Ouderenagenda en uw eigen agenda en bezoekenplanner beheren. Als lid van Ouderenagenda kunt u andere “vreemden” onder uw beheer nemen en ook hun agenda en bezoeken gaan beheren.

Het doel is en blijft om voor onze ouderen de vereenzaming zoveel mogelijk te beperken door spreiding en regeling van bezoeken.
Onze ouderen kunnen vaak een bezoek van meerdere personen tegelijk niet meer af en kunnen gesprekken in een grotere groep niet meer volgen. Daarnaast komt het bezoek vaak op momenten dat er verzorging of een activiteit plaatsvindt of een rustmoment noodzakelijk is. In het eerste geval zal de oudere de activiteit overslaan of moeten missen, in het tweede geval zal het bezoek niet terecht kunnen en in het laatste geval komt de oudere rust tekort: kortom de oudere wordt weer tekort gedaan en mist belangrijk sociaal contact om eenzaamheid tegen te gaan.
De oplossing hiervoor is een duidelijk planning van mogelijke bezoektijden; de beheerder of contactpersoon geeft in een planning voor de komende 7 dagen aan wat de beste bezoekmomenten zijn. De Ouderenagenda combineert die bezoektijden met de bestaande afspraken en laat in een lijst op Bezoekenplanner de momenten zien waarop een gast het beste die oudere kan bezoeken; komt er al een afspraak voor tijdens een ingevoerd bezoekmoment, dan zal dat bezoekmoment niet meer getoond worden aan volgende gasten die de Bezoekenplanner raadplegen om iemand te bezoeken.
Tevens wordt aangegeven op welk adres de oudere verblijft en het bezoek kan ontvangen, wat belangrijk is bijvoorbeeld bij een tijdelijk ziekenhuisopname.
De bezoeker spreekt zijn gepland bezoek af met de eveneens ook vermelde beheerder/contactpersoon, die de afspraak invoert in de agenda van de oudere.
Verdere uitleg vindt u op Bezoekenplanner en Ouderenklok.

Uitvoering van Ouderenagenda
Het resultaat van de Ouderenagenda is een digitale agenda, die overal ter wereld geraadpleegd kan worden door de eigenaar/beheerder en waarbij alle afspraken van de komende 14 dagen direct in klare tekst op het startscherm van u staat (dus na inloggen). Het toevoegen van nieuwe afspraken of wijzigen van bestaande is zeer eenvoudig en vereist geen speciale computerkennis, zoals het dagelijks ritueel van eten (meestal meerdere keren per dag), douchebeurten (meestal een of meer per week), activiteiten (per week of per maand) en gebeurtenissen per jaar (bijv. verjaardagen). Naast deze periodieke gebeurtenissen zijn er ook eenmalige, zoals bezoeken, in te plannen. Verdere uitleg vindt u op de diverse pagina’s van Ouderenagenda, doch je kan bijv. met het invoeren van een begin- en eindtijd en de regel “Dineren in de eetzaal” de agenda schrijven voor de rest van het leven van die beheerde persoon. Valt er vervolgens één afspraak weg uit die reeks, omdat er bijv. elders bij een feest of verjaardag wordt gegeten, dan is er met één muisklik ook dat weer aan te passen en te verwerken in de agenda van die persoon.
Voor het gebruik van Ouderenagenda is behalve een abonnement, een computer met een Webbrowser en een internetverbinding niets nodig, dus ook geen programma. Alle websites van ISTG worden geschreven met Microsoft ontwikkelprogramma's en worden dus optimaal getoond in een Microsoft browser zoals MS-Edge, doch ook andere browser zoals Google-Chrome werken prima.
Inloggen op Ouderenagenda opent een nieuwe wereld voor u om afspraken te beheren.

Synchronisatie van de Ouderenagenda
Doordat u werkt op de website van Ouderenagenda zijn wijzigingen en toevoegingen direct zichtbaar in de Ouderenagenda en de Bezoekenplanner zelf als u ze maakt of een volgende keer weer inlogt. U werkt dus niet lokaal op uw eigen computer en hoeft dus ook geen programma te instaleren op uw computer. Het "nadeel" is wel dat als u een waarde invoert deze verzonden wordt, naar de server, die vervolgens de reactie hierop weer naar uw browser stuurt, waardoor u die wijziging ook te zien krijgt of bijv. een melding dat er een verkeerde waarde is ingevoerd. Dit kan dus een eventuele wachttijd opleveren, aangegeven door een wachtindicatie op het tabblad van uw browser.
Wordt er ook gebruik gemaakt van een Ouderenklok, dan worden die wijzigingen ook op de Ouderenklok automatisch doorgevoerd op een bepaalde, ingestelde synchronisatietijd (minimaal ongeveer 1 minuut). Door de Ouderenklok-App te stoppen en weer opnieuw te starten wordt direct alle nieuwe informatie opgehaald voor de komende 14 dagen!
Mocht er niets worden gewijzigd in de agenda, dan kan een Ouderenklok dus 14 dagen vooruit zonder contact met de server.